F|Fort interviewt Floor van Liemt, bedenker en creatief eindverantwoordelijke van het fotografieproject

Op 25 augustus 2021 verschijnt ons kunstfotografieboek De Gemene Deler, waarin 11 jongvolwassenen laten zien wat het betekent om op jonge leeftijd kanker te hebben. Floor van Liemt is de bedenker en creatief eindverantwoordelijke van het fotografieproject. Hoe is ze op het idee gekomen, hoe verliep het creatieve proces, is ze blij met het resultaat? Floor geeft antwoord.


Hoe ben je op het idee voor dit fotografieproject gekomen?

Eind 2017 kreeg ik de diagnose kanker. Ik was toen 20, mijn jonge leven stond volledig op zijn kop. Niet alleen die confrontatie met de dood, maar ook een heleboel problemen waar ik tegenaan liep. Dat voelde eenzaam, maar er gebeurden ook grappige en bijzondere dingen. Daarover schrijven gaf troost, ik deed iets moois met mijn verdriet en dat helpt als je verder zo machteloos bent. Dat wilde ik ook voor andere jongvolwassenen met kanker, samen iets maken, kijken of we ons daarin konden verbinden. Fotografie was voor mij de juiste vorm: een tastbaar beeld dat blijvend is én even alle ellende vergeten. Dat daarmee ook nog eens bewustwording ontstaat is een belangrijke bonus.


Kun je iets vertellen over het creatieve proces?

Ik heb fotografe Loet Koreman gevraagd om met mij dit boek te maken. Ik ken haar al heel lang en ben groot fan van haar werk. We hebben eerst gebrainstormd over de grote lijnen. Na een oproep op social media hebben we uit de aanmeldingen een selectie gemaakt, waarna ik elke deelnemer heb geïnterviewd. Hun verhalen heeft Loet vertaald naar beeld en uitgewerkt in mood boards, die we met de deelnemers hebben besproken als we gingen fotograferen, telkens twee dagen achter elkaar, heel intensief. Nadat de beelden geselecteerd en bewerkt waren schreef Alexa Gratama er aan de hand van de interviews tekst bij. Alles ging steeds heen en weer, totdat we allemaal tevreden waren met het geheel, foto’s én tekst.


Welke inzichten heeft het project opgeleverd?

Ik was altijd huiverig om met lotgenoten in contact te treden, bang dat ik dan in een negatieve spiraal terecht zou komen, maar de ontmoeting met de deelnemers heeft mij juist veel gebracht. Ik voel me minder eenzaam, heb ervaren dat zij óók niet alleen maar hun ziekte zijn. Verder heeft het project bevestigd dat creativiteit en kunst ontzettend belangrijk zijn om levenslust te herwinnen. Kunst laat zien wat ertoe doet.


Voldoet het eindresultaat aan je verwachtingen?

Ik denk echt dat dit boek nieuwe inzichten geeft als het gaat om jongvolwassenen met kanker. Het boek is ook helemaal van deze tijd en biedt hele mooie kunst om naar te kijken. Ja, Ik ben ontzettend trots, op het boek en iedereen die eraan heeft meegewerkt!