In Memoriam Floor van Liemt (1997-2021)

Op de laatste dag van 2021 is onze sterke, vastberaden, moedige oprichtster Floor van Liemt aan de gevolgen van haar ziekte overleden. De F|Fort Foundation, die in 2019 door haar is opgericht om iets te doen voor de grote groep jongvolwassen die jaarlijks de diagnose kanker krijgt, is Floor erkentelijk en dankbaar voor alles wat zij in zo korte tijd heeft bereikt. Drie jaar na haar oprichting staat de F|Fort Foundation als een huis. Zonder Floors vuur, daadkracht en grote betrokkenheid was dat nooit gelukt.
De Gemene Deler, het kunstfotografieboek dat Floor met de kracht van een tornado heeft gemaakt, is haar tastbare erfenis. Haar grootste wens was dat dit boek zijn weg vindt naar zoveel mogelijk jongeren met kanker, hun naasten en hun zorgverleners. Met dank aan al onze donateurs - groot en klein - kunnen we bevestigen dat die wens in vervulling gaat. En meer dan dat: met een jaarplan dat voorziet in 8 nieuwe (kunst)projecten en een steeds verder uitdijende groep vrijwilligers gaat de F|Fort Foundation ambitieus de toekomst in.

In liefdevolle herinnering aan Floor laten we alle jongvolwassen met kanker in Nederland weten dat zij niet alleen zijn!


Alexa, Michiel, Maud en Jacobine

(Bestuur van de F|Fort Foundation)