Oproep! Afstudeerscriptie re-integratie na kanker

Heb jij ervaring met re-integratie na kanker? En zou jij hierover in gesprek willen gaan?


Wie ben ik


Ik ben Fabienne Valkenburg, 23 jaar. Ik volg de bachelor Kunst & Economie aan HKU en binnen mijn studie volg ik de afstudeerrichting event. Begin 2020 kreeg mijn partner de diagnose kanker, waardoor ons leven op stop werd gezet. Na een operatie en een aantal chemokuren is hij schoon verklaard, waarna hij weer aan het werk ging. Tijdens dit proces is ons een aantal dingen opgevallen wat betreft het proces van re-integratie. Deze ervaring is de start van mijn afstudeeronderwerp geworden.


Wat doe ik


Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie waarbij ik onderzoek doe naar re-integratie na kanker. Ik focus mij hierin vooral op de verbeterslagen die nog kunnen/moeten

worden gemaakt op gebied van de re-integratie. Ik heb de afgelopen periode al veel deskresearch uitgevoerd en heb met een paar mensen gesproken over hun ervaringen en/of expertise. Uit dit onderzoek heb ik veel informatie gevonden over kanker, het aspect van mentaal welzijn hierbij en de relatie

met werk.


Ik heb mijn onderzoek al enigszins gekaderd, zo focus ik mij bijvoorbeeld op de doelgroep 25-35 jaar en heb ik ervoor gekozen om mij te focussen op mensen die re- integreren na genezing. Hiermee kies ik ervoor om mij niet te richten tot ongeneeslijke vormen, omdat ik vind dat er voor deze groep een andere aanpak nodig zal zijn dan voor iemand die oog op genezing heeft.


Ook vind ik het interessant om in de hoek van de arbodienst onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de processen en mogelijke aanpassingen hierin.


Wat heb ik nodig


Momenteel begeef ik mijzelf nog veelal in de onderzoeks- en definieerfase (discover & define – double diamond).


Omdat ik de afgelopen periode vooral veel deskresearch heb uitgevoerd, is het van belang dat ik mij nu meer ga richten op gesprekken/interviews met externe partijen. Hiervoor zoek ik interviews/gesprekken met mensen/partijen die zich bezighouden met re-integratie na kanker, die veel kennis hebben van een of beide aspecten van mijn onderzoek en mensen die zelf ervaring hebben met dit onderwerp ((ex)patiënten).


Tot slot ben ik momenteel nog op zoek naar een externe partij voor mijn afstuderen, waarvoor ik een partnerorganisatie in de culturele/creatieve sector zoek. Deze partij is echt een partner, wat inhoudt dat wij samen tot een onderzoeksvraag komen en samen zullen overleggen over onderzoek en vervolgstappen. Bij eventuele interesse is meer informatie hierover te verkrijgen via fabienne.valkenburg@student.hku.nl of 06-23630886.