Onze partners

Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

De medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek werken elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de juiste zorg te geven. Er overlijden nog steeds te veel mensen aan kanker omdat er nog geen geschikte behandeling is. Daar zijn topwetenschappers, apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen donaties en kwalitatief hoogstaand onderzoek.

Stichting Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk (AYA)

Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht

Te oud voor de kinderafdeling en een uitzondering in de volwassenzorg, vielen jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar met kanker (AYA’s) tot voor kort tussen wal en schip binnen de oncologische zorg in Nederland. Sinds 2014 verleent het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk leeftijdsspecifieke AYA-zorg door heel Nederland. Deze zorg is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen AYA-patiënten en hun zorgverleners, en de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’ staat hierbij steeds centraal.


Het AYA Zorgnetwerk bestaat uit de 8 UMC’s met een AYA-poli en een groeiend aantal algemene ziekenhuizen. Op deze manier kan AYA-zorg dichtbij huis geleverd worden en hoef je als patiënt niet onnodig ver te reizen voor goede zorg en ondersteuning.

Het AYA Zorgnetwerk vindt dat iedere jongvolwassene met kanker zorg verdient die past bij zijn of haar levensfase. Zorg die stilstaat bij álle vragen die je als jong mens kunt hebben na de diagnose kanker. Vragen over bijvoorbeeld vruchtbaarheid, studeren, werken, een huis kopen, relaties, seksualiteit, sporten en late effecten. AYA-zorg heeft vanaf het moment van diagnose oog voor al deze aspecten.
Ondanks het groeiend aantal ziekenhuizen binnen het AYA Zorgnetwerk, weet nog lang niet iedereen de weg naar AYA-zorg te vinden. Daarnaast is er nog geen structurele financiering voor het verlenen van AYA-zorg voor handen.

Als partner en potentieel ‘goed doel’ van de F|Fort Foundation wil het AYA Zorgnetwerk haar doel behalen: Elke AYA in Nederland krijgt AYA-zorg.

Het Helen Dowling Instituut (HDI)

Het HDI is sinds haar oprichting in 1988 een toonaangevend instituut op het gebied van de psycho-oncologie. Het HDI biedt professionele psychologische zorg aan mensen die als patiënt of naaste getroffen zijn door kanker. In de vorm van individuele, relatie- en gezinstherapie en groepstherapie. Daarnaast verricht het HDI wetenschappelijk onderzoek naar wat het meest helpend is voor mensen met kanker om zo de zorg aan mensen met kanker te verbeteren. En biedt het HDI scholing vanuit de Helen Dowling Academie. Het HDI is het grootste instituut in Nederland op het gebied van de psycho-oncologie.

Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwes Centrum is gespecialiseerd in psychische zorg voor mensen met of na kanker en hun naasten. Het centrum is opgericht in 2002. Naamgeefster Ingeborg Douwes legde het fundament. Op 32-jarige leeftijd en moeder van drie kinderen kreeg zij borstkanker. Ze besefte gaandeweg hoe weinig aandacht er is voor hoe je kanker als individu moet verwerken. Naast de zorg die wij geven, pleiten wij al die jaren voor het realiseren van Ingeborgs, en inmiddels ook onze wens: dat psychosociale zorg voor mensen die te maken hebben met kanker een laagdrempelig en integraal onderdeel moet zijn van de totale behandeling. Dat die zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat die persoonlijk en kwalitatief goed moet zijn, vroegtijdig moet worden aangeboden en dat die zorg vergoed moet worden. In de F | Fort Foundation vinden wij een medestrijder voor dit doel, gericht op jonge mensen. Wij merken dag en dagelijks hoe belangrijk ondersteuning juist voor deze groep is. Het Ingeborg Douwes Centrum is blij in de F | Fort Foundation niet alleen een partner maar ook een zielsverwant te hebben gevonden.

Stichting Jongeren en Kanker

Stichting Jongeren en Kanker’ (SJK) is er voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar, die kanker hebben (gehad) en hun naasten. SJK organiseert evenementen, verzamelt informatie, brengt een magazine uit en meer. Alles door, en voor onze doelgroep. Het moment dat voor de eerste keer het woord “kanker” valt. Je leven staat plots stil, alles zal vanaf nu anders zijn. Het herstel is voor vele een moeizaam process. Maar doorgaan is noodzakelijk. Wij staan voor kracht tijdens, en na de behandeling. Geen zielig gedoe. Maar de leukste club mensen waar je niet bij wilt horen.