Het kunstfotografieboek

Het onzegbare verbeelden en daarmee het gesprek op gang brengen. Dat is het idee achter het fotografieproject van de F|Fort Foundation, Wat het betekent om op jongvolwassen leeftijd kanker te hebben begrijpt eigenlijk niemand. Het is ook haast niet uit te leggen. En toch is het ontzettend belangrijk dat anderen weten hoe hard er gewerkt moet worden om overeind te blijven en dat dat erkend wordt, dat er waarde aan wordt toegekend. Het maakt het eenzame proces van ziek zijn een beetje minder eenzaam. Daar meer over weten helpt ook alle mensen die om de jongvolwassene met kanker heen staan. Hoe meer zij snappen, des te beter zij zich kunnen inleven en steun kunnen bieden.


Astrid, Aya, Kevin, Claudia, Robbin, Floor, Awa, Agnes, Serdar, Meiran en Niels vertellen met zes foto’s ieder hun eigen verhaal bij zes thema’s. Elk thema bestrijkt een deelaspect van de enorme impact die deze ziekte op het leven van een jongvolwassene heeft. Daarbij gaat het niet alleen om hun dagelijks leven, om hoe zij de dagen vullen met opleiding, werk of zorg voor kleine kinderen, maar ook om hun diepe binnenwereld, hun dromen en angsten en hun relatie met de buitenwereld, de liefde, familie en vrienden. Alle deelnemers zijn eerst uitgebreid over de thema’s geïnterviewd door Floor van Liemt, concept designer en creative director. Daarna hebben zij samen met Floor en fotograaf Loet Koreman de uitgedachte beelden tijdens twee fotodagen gefotografeerd. Deelname aan het project heeft hun allemaal nieuwe inzichten opgeleverd. Maar voor hen is misschien wel de belangrijkste uitkomst de wetenschap dat zij niet alleen zijn en dat zij iets te vertellen hebben waar anderen heel veel aan kunnen hebben.


Bij de foto’s werden teksten geschreven die de beelden versterken. Het geheel van kunstfotografie, tekst en vormgeving nodigt de lezer uit tot nadenken, het zal hem of haar bewust maken van een leefwereld die voor de meeste mensen onvoldoende bekend is.

Elf deelnemers, met ieder zes foto’s en zes belangrijke verhalen. De F|Fort Foundation is trots en dankbaar dat deze elf hun ziel en zaligheid hebben blootgegeven. We zijn ervan overtuigd dat dit boek zal bijdragen aan betere zorg voor de jongvolwassene met kanker, aan meer begrip, hulp, kracht en verbinding.


Het moodboard van het kunstfotografie project: