De F|Fort Foundation genereert en werft fondsen voor projecten die het mentale welzijn van jonge kankerpatiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ten goede komen. Voor het voor jonge mensen behapbaar maken van een leven met kanker is namelijk geld nodig. Elke euro die door de F|Fort Foundation wordt opgehaald zal besteed worden aan projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting.


De F|Fort Foundation streeft ernaar om minimaal één per jaar een kunstproject te realiseren, waaraan jongvolwassenen uit de doelgroep kunnen meedoen en die daar direct troost en zingeving aan kunnen ontlenen. Het resultaat van deze kunstprojecten – een boek, een voorstelling, een podcast – geneert op zichzelf ook weer aandacht en middelen die worden aangewend voor het financieren van projecten in het kader van de doelstelling.


Daarnaast wil de F|Fort Foundation financieel bijdragen aan projecten van derden, zoals (wetenschappelijke) projecten, promotieonderzoek en overige projecten die bijdragen aan het realiseren van het algemene doel van de stichting.


De F|Fort Foundation denkt daarbij aan projecten die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid en/of de bewustwording van de leeftijdgerelateerde problematiek van jongvolwassenen met kanker, het verbeteren van de toegang tot mentale hulp en coaching tijdens of na de medische behandeling, het ontwikkelen van opleidingsmateriaal, wetenschappelijk onderzoek naar het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker of (nieuwe) behandelingsmethoden op het gebied van mentaal welzijn van de doelgroep, en projecten op het gebied van kunst en zingeving.