Jaarverslag 2021

De activiteiten van de F|Fort Foundation in 2021 stonden in het teken van het maken, lanceren en verkopen van De Gemene Deler, het kunstfotografieboek waarin 11 jonge mensen (m/v) aan de hand van 6 thema’s vertellen wat het hebben van kanker op jongvolwassen leeftijd betekent. Deze verhalen zijn gevangen in de beelden van fotografe Loet Koreman (1991, Academie St. Joost te Breda) en de teksten van Alexa Gratama. Floor van Liemt was creative designer en director van dit project. Zonder haar inhoudelijke en artistieke inbreng en haar wil het project binnen sneltreinvaart tot een einde te brengen was het nooit gelukt De Gemene Deler binnen een jaar af te krijgen.


Op 25 augustus 2021 vond de boeklancering plaats in het Rijksmuseum. Covid dreigde roet in het eten te gooien, maar dankzij de perfecte organisatie, livestream en de geoliede publiciteitsmachine (met grote dank aan vrijwilligers Annebel Wegdam en Eline Zick) werd deze een enorm succes. De Gemene Deler kreeg uitgebreide aandacht in de schrijvende pers (NRC, Volkskrant en Parool) en op radio (NPO Radio 1) en televisie (NPO 1, Sophie & Khalid). Mede daarom was de eerste druk (650 stuks) in de voorverkoop al nagenoeg uitverkocht; de tweede druk (1000 stuks) volgde rap daarna. Dankzij een gedegen fundraising door de penningmeester werd nagenoeg de gehele verkoopopbrengst aan de bestemmingsreserve van de F|Fort Foundation toegevoegd.


Met deze middelen kon gebouwd worden aan nieuwe activiteiten voor de toekomst. Voor de periode 2022-2024 zijn 8 projecten opgetuigd, deels eigen projecten en deels projecten van derden waarvoor F|Fort financiële middelen en/of inhoudelijke input levert.


In 2021 zijn initiatieven genomen tot verdere professionalisering van de website en organisatie, hetgeen heeft geresulteerd in het ombouwen van de site naar een nieuw, praktischer platform en het aantrekken van een website en social media medewerker.


Het jaar 2021 kende voor F|Fort met het overlijden van haar oprichtster Floor van Liemt op oudejaarsdag een zeer verdrietig einde. Hoeveel mensen door en bij haar werk geraakt en betrokken waren blijkt uit de vele berichten van medeleven en donaties die de F|Fort Foundation nadien ontvangen heeft. Het bestuur voelt zich buitengewoon verantwoordelijk voor de continuering van haar levenswerk en is het nieuwe jaar met toewijding en grote motivatie van start gegaan.


Het financiële verslag is gecomprimeerd weergegeven in het ANBI-formulier van de belastingdienst op deze website. Op aanvraag bij de penningmeester is het gehele verslag beschikbaar.