Oprichting

Floor van Liemt (1997) kreeg eind december 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker. Dankzij doelgerichte therapie in het Antoni van Leeuwenhoek kwam er toch nog tijd en kwaliteit van leven. Ze schreef er columns voor NRC over en debuteerde in november 2018 met haar literaire non-fictie boek Witte Raaf (Querido).


Floor studeert kunstgeschiedenis in Amsterdam en volgt teken- en schilderlessen.

Nu kanker in toenemende mate een chronische ziekte aan het worden is, is er steeds meer behoefte aan op maat gesneden mentale en praktische ondersteuning voor deze speciale doelgroep. Waar jonge kankerpatiënten vroeger weinig overlevingskansen hadden, leven zij dankzij nieuwe ontwikkelingen als immunotherapie en doelgerichte therapie nu soms voor onbepaalde tijd door, terwijl desalniettemin van genezing geen sprake is. Dit bemoedigende maar tegelijk loodzware perspectief vraagt veel van deze groep patiënten. De psychosociale zorg in Nederland is daar echter nog onvoldoende op toegesneden.


Een ander hiaat is de lichamelijke kant van het chronisch kankerpatiënt zijn. De jongere worstelt met hele andere vragen dan de oudere. Bijwerkingen van chemo of medicatie zoals gewichtstoename, acne en haaruitval hebben in de regel extra impact als je jong bent en je leven – huisje, boompje, beestje – nog niet op orde hebt. Het is lastig alle relevante informatie en ondersteuning bij elkaar te sprokkelen.


Hier gaat het om

De noodzaak

Artsen en hun jongere patiënten zijn het erover eens. Het is essentieel dat vanaf het begin van de behandeling voor al deze facetten van de zorg aandacht bestaat, dat de jongere optimaal op weg wordt geholpen. In de behandelkamer is voor het stellen en beantwoord krijgen van dit soort vragen nu nog onvoldoende ruimte. Dat is niet alleen een kwestie van tijd, maar ook van besef en kennis bij de zorgverlener.


De jongvolwassen kankerpatiënt wordt niet goed doorverwezen en komt vaak ook niet terecht bij de sites en platforms waar op maat gesneden hulp wordt aangeboden. Of het aanbod spreekt niet aan, omdat daar niet de taal van de jongvolwassene wordt gesproken. De drempel naar hulp zoeken ís al zo hoog. Dan graag wat beter intunen op leefwereld van de doelgroep! Hier moet dus verandering in komen. Meer aandacht, meer begrip, is een eerste stap in die richting. Dat maakt het ziekteproces ook minder eenzaam.Bekijk het animatiefilmpje (links) om beter te begrijpen wat deze ziekte voor jongeren betekent. Beelden zeggen meer dan woorden. Daar moet dus verandering in komen.


Missie

Hoe kun je je, net als gezonde leeftijdsgenoten, blijven ontwikkelen terwijl je toekomstperspectief in elkaar is gestort, als je ineens toch weer zorg en ondersteuning nodig hebt en niet weet hoe lang je leeft? Wie ben je naast je ziekte en hoe kun je dat aan anderen laten zien?


Met kunstprojecten, evenementen, acties en publicaties op haar website en in de (sociale) media creëert de

F|Fort Foundation meer bewustzijn over de leeftijdgerelateerde issues van haar doelgroep. Meer kennis en begrip bij iedereen die in de zorg werkzaam is, maar ook bij familie, vrienden en collega’s van jongvolwassenen met kanker. Meer weten en beter begrijpen betekent beter kunnen helpen. Daarnaast bieden de activiteiten van de F|Fort Foundation troost en herkenning. Ten slotte haalt de F|Fort Foundation geld op voor met zorg geselecteerde projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten. Dat kunnen eigen projecten van de F|Fort Foundation zijn of projecten van derden die een aanvraag bij de F|Fort Foundation hebben ingediend.


Doelstellingen

Om haar doel te bereiken zet de F|Fort Foundation in de eerste plaats in op groeiende bewustwording waar het gaat om de leeftijd gerelateerde problemen van de doelgroep. Beter begrijpen is beter kunnen helpen. Daarnaast biedt de F|Fort Foundation met de door haar opgezette projecten troost, zingeving en herkenning voor jongvolwassen met kanker en hun sociale omgeving.


Ten slotte haalt de F|Fort Foundation geld op voor met zorg geselecteerde projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten.

De F|Fort Foundation zet kunst in als verbindende factor, als middel om haar doelen te bereiken.

De schoonheid van kunst inspireert, biedt troost, zorgt voor afleiding en brengt mensen bij elkaar. We maken hetzelfde door, we voelen allemaal hetzelfde. Je staat niet alleen.


Kunst voor Kracht is daarom het motto van de F | Fort Foundation.


Benieuwd naar ons eerste project?